RSS
A A A

Status prawny

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Dobczycach jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Dobczyce, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych;
  2. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
  3. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  4. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia patriotyzmu i wartości uniwersalnych;
  5. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
  6. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  7. Wspomaga rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia obowiązku szkolnego.


Opublikował: Małgorzata Bartnik
Publikacja dnia: 30.03.2012
Podpisał: Małgorzata Bartnik
Dokument z dnia: 30.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 815